Privacy Policy


1. Persoonsgegevens


Door te bestellen op de internetsite van “DE BOKX” staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de koper zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Alle gegevens die worden gedeeld, worden strik vertrouwelijk behandeld. “DE BOKX” zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel. (wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven en tot de behandeling van de persoonlijke gegevens).


Op de website van “DE BOKX” staan links naar andere, externe websites. “DE BOKX” is niet verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van informatie door derden op andere websites of offline. In geval de koper een betaling wil doen via een betaaldienst wordt deze doorgestuurd naar een webpagina die door de betaaldienst wordt gehost en niet door “DE BOKX”. Op alle informatie die de koper via een betaaldienst verstrekt, is het privacybeleid van die betaaldienst van toepassing.


2. Persoonlijke account


Als de koper een account aanmaakt (persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord) op de webshop, dan is deze (i) verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot zijn wachtwoord, en (ii) het ermee eens om de verantwoordelijkheid te dragen voor alle activiteiten en voor iedere aankoop die met zijn account gebeuren, tenzij deze activiteiten of aankopen werden verricht door een derde die onrechtmatig toegang heeft verkregen tot zijn account op een andere manier dan door zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid.


De koper moet “DE BOKX” onmiddellijk op de hoogte brengen als deze denkt dat iemand zijn wachtwoord heeft achterhaald of als zijn wachtwoord onrechtmatig wordt gebruikt of dreigt te worden gebruikt. De koper is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige gegevens. De koper moet “DE BOKX” ook informeren van eventuele wijzigingen van de gegevens die hij “DE BOKX” heeft verstrekt. De koper heeft toegang tot veel van de gegevens die hij “DE BOKX” heeft verstrekt en kan deze te allen tijde bijwerken, met inbegrip van zijn accountinstellingen, in het private deel van de website 'Uw account'.


Zodra de koper een account heeft aangemaakt, kan deze:


  • zijn persoonsgegevens wijzigen;
  • zijn leveringen en uw bestelgeschiedenis bekijken;
  • return producten;
  • zijn leverings- en factuuradressen toevoegen of bewerken voor toekomstige bestellingen;
  • zijn abonnement op de nieuwsbrief van “DE BOKX” beheren.


De koper mag de webshop niet gebruiken: (i) op een wijze die de webshop kan onderbreken, beschadigen of aantasten, of (ii) voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of een andere onrechtmatige daad, of (iii) om ergernis, ongemak of angst te veroorzaken, of (iv) om bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen of logische bommen te introduceren dan wel ander materiaal dat schadelijk is of technische schade kan veroorzaken; waarbij wordt gepoogd ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot de Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met de Website van “DE BOKX”; waarbij de Website van “DE BOKX” wordt aangevallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of service-aanval.


“DE BOKX” behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren, account(s) te beëindigen of content/informatie/gegevens te verwijderen of te bewerken als de koper de geldende wetten, deze algemene verkoopvoorwaarden of enige andere toepasselijke voorwaarden of beleidsregels schendt.